Link

Er du medlem af Dansk iris og liljeklub og har du en hjemmeside som du gerne vil vi skal linke til så sendt mig en mail.
For at gøre vores linksider mere interessante må I gerne skrive til mig hvis I har link til gode hjemmesider både danske og udenlandske. Brug kontaktsiden.