Marked

På disse markeder vi Dansk Iris og Liljeselskab være repræsenteret men en eller flere bestyrelsesmedlemmer.