Liljedyrkning i 10 lektioner

Liljedyrkning i 10 lektioner
1. Køb, helst om efteråret, sunde løg af gode varieteter fra en pålidelig kilde.
2. Plant løgene straks på et sted med godt dræn. Hvis drænet er dårligt og ikke let kan forbedres, plantes i hævede bede. Dette er naturens måde at dyrke liljer på 1 fugtige områder, hvor de bedste løg findes på tuer, hvor de kan holde fødderne tørre. Liljeløg, undtagen L. candidum, plantes i en dybde, der er ca. 3 gange løgets højde. L. candidum plantes overfladisk med kun et par centimeters jord over løgets top. Næsten alle liljer trives i fuld sol eller delvis skygge.
3. Beskyt rødderne mod for høj jordtemperatur ved en let dækning med kompost eller med lave selskabsplanter. 1 naturen findes de fleste liljer i selskab med lave buske eller flerårige urter. De har Imidlertid altid toppen i solen.
4. Liljer har brug for en del gødning. De gødes som grønsager. En blandingsgødning om foråret, når skuddene viser sig over jorden, er godt. Bedre er det at give superfosfat efterår/vinter, kvælstof under første del af væksten og kaliumsulfat (svovlsur kali) lige før blomstring.
5. I egne, hvor hård frost kan ventes, efter at liljerne har vist sig over jorden, kan plantning nær ved store træer og buske give en vis beskyttelse. I ekstreme tilfælde kan en overdækning blive nødvendig. Det er sædvanligvis ikke nødvendigt at dække siderne, da det kun drejer sig om at tilbagekaste jordvarmen.
6. De fleste moderne hybrider er blevet avlet og udvalgt efter deres modstandsdygtighed mod sygdomme. Det er sjældent nødvendigt med andre foranstaltninger end almindelig hygiejne. Det er en god ide at fjerne alle gamle stængler og blade om efteråret og tilintetgøre dem. Liljer angribes sjældent af andre insekter end lilje” billen og dens larver, Kun få arter af bladlus angriber dem undertiden. I sådanne tilfælde vil et godt insektmiddel gøre gavn. Botrytis, bladpletsyge kan være et problem I et meget fugtigt klima. Det kan kontrolleres med et svampemiddel.
7. Fjern gamle blomster, så snart de begynder at visne, og undgå frugtkapsler, da de tærer meget på kræfterne. Dette vil fremme den maksimale udvikling af løget og sikre næste års blomstring. Afskårne blomster til vase skal skæres, så højst en tredjedel af bladmassen fjernes.
8. Liljer holder af fugtige, men ikke våde omgivelser. Der vandes om nødvendigt, så længe bladene er grønne.
9. Liljer holder af at blive på voksestedet. Der omplantes først, når de virkelig står for tæt. Når de flyttes, bør de plantes igen straks, i kolde egne er september og tidlig oktober den bedste tid at plante liljer i. I milde egne kan plantning foretages, lige Indtil løgene skyder igen. L. candidum bør kun flyttes i sommerhviletiden (august).
10. Hvis du holder af liljer og ønsker at udvide kendskabet til dem og deres dyrkning, så meld dig ind i Dansk Iris- og liljeklub – få et prøvenummer!