Lidt om Kejserkroner

018-001

Kejserkroner i et åbent bed. Den alm. røde/orange og den lidt mere “sjældne” gule variant.

Frøplanter af Kejserkroner (uden at gøre noget)

Frøplanter af Kejserkroner (uden at gøre noget)

Digital StillCamera

Kejserkroner under et træ

Kejserkroner   (Fritillaria imperialis)

stammer oprindeligt fra Iran, Afgha­nistan og Himalaya

Løgvækster er højt specialiseret planter som udnytter deres mulighed for at gemme næring i løget. Denne ophobning er for at få et forspring over andre planter som trives på de samme steder. I skoven er der et behov for at komme op, blomstre sætte frø og udnytte det at lyset kommer igennem trækronerne. På åbent land er det kongruensen fra blandt andet græsser og andre et eller flerårige planter der prøves at blive kompenseret for. Løgvækstens højde beskriver de omgivelser og dermed de udfordringer der er i det naturlige vækstområde. Udfordringen for løgvækster kan også være andet en kampen om lys. Her er planterne dog væsentligt mindre. Krokus er et eksempel på at der om foråret og sommer ikke er den nødvendige mængde vand tilstede for at kunne optage næring.

Kejserkronernes vækst starter når de andre planter forbereder sig til at gå i dvale. De udnytter de restprodukter der opstår når svampe og bakterier nedbryder dødt plantemateriale. Det er ikke de store mængder af gødningsstoffer (mineraler), men da der ikke er andre at kæmpe med så er det nok til at give tilvækst og dermed mulighed for at blive til flere eller blot større. Der vil i en gruppe altid være planter som er på vej til at blive ”voksen” og derfor ikke giver blomster, men det skal ikke være flertallet med mindre de evt. er plantet om på et for planterne forkert tidspunkt. Det rigtige tidspunkt for kejserkroner er midt sen august. På dette tidspunkt er de gamle rødder døde og de nye er ikke brudt frem endnu.

Jordbunden har ikke den store betydning for kejserkroner (dog ikke i et surbundsbed). Det er dog nemmere at ”passe” kejserkroner hvis jorden er lerholdig. Den lerholdige jord har gennem lerets egenskaber en evne til at holde på overskude næring (mineraler). Mineralerne binder sig til leret og bliver ikke så nemt vasket ud af planternes rodsone og videre ned eller ud i åer og vandløb. Anden almindelig havejord mister hurtigt de letopløselige mineraler med regnvandet.

Gødning til løgvækster gives om efteråret. Det er tiet et overset problem/emne. Der gødes ikke særligt kraftigt ved veletablerede løg. Løgne kan kun optage en givet mængde om dagen. Ved omplantede planter og nyetableret bede/gennemarbejdet jord gerne med rund hånd for at kompensere for det at jordens naturlige balance er forstyrret og gerne med langsomt virkende produkter, ellers helårsgødning.

Der er ingen problemer ved at blande forskellige typer af kejserkroner.

Ting man skal tænke på med kejserkroner er:

Løgne skal ligge dybt 25-30cm jord over. Ved løs og luftig jord dybest.

Kejserkroner skal visne naturligt ned. Det vil sige stilkene er først klar til at blive fjernet sidst i juli først i august. Husk at fjerne frøstande hvis du ikke ønsker frø.

Kejserkronens løg skal holdes kølige. Helst ikke i hævede bede og gerne med bunddække for at undgå unødig opvarmning af jorden.

Gødning tilføres om efteråret.

Sørg for at liljebiller og deres larver ikke gnaver for meget bladvækst væk. Snegle kan også være slemme til at spise af bladmassen.