Martagon var. album

 

Denne lilje er på årets frøliste. Da det måske ikke er alle bekendt spirer denne variant ikke som andre martagon liljer. Det normale er en forsinket hypogeal spiring hvor frøet skal være udsat for en kuldeperiode før det første blad viser sig. Dette er ikke tilfældet hos L. martagon var. album som har hypogeal spiring af typen “straks” d.v.s. at der ikke behøves kulde før det første blad viser sig.

Der eksisterer én anden type martagonlilje som har det på samme måde nemlig L. martagon var. daugava (koknese), men denne variant er ikke særlig almindelig i Danmark.

Krydser man var. album med L. hansonii nedarves denne spi­ring småde.

Man skal derfor så var. album om foråret.

Jeg har i år haft sået frø :åf L. tsingtauense og ved for­årssåning viser det første blad sig hen på sommeren. Kryds­ningen L. martagon var. album* L. tsingtauense har givet lidt frø, så det skal blive spændende at se om disse også spirer som de øvrige var. album kryds, idet L. tsingtauen­se også har forsinket hypogeal spiring.

Som andre martagon liljer er var. album også taknemmelig at have med at gøre. Den er ofte et år om at etablere sig hvis man sætter løg, men blomstrer den først fortsætter den hvert år og tager sig ikke af vejr og vind. Botrytis er dens eneste fjende så hvis man sætter den i skygge bør det være et luftigt sted.

Ud over krydsning med ovennævnte kan der krydses med L. medeoloides.

Der er meldt om krydsninger med L. amabile og L. tigrinum samt med den amerikanske art L. kellogii.

Lykkegård