November 2015

IF

I år er det stadig muligt at få taget løgskæl af de planter man ikke har flyttet. For at skåne basalrødderne er man dog nød til at bruge den teknik som vises her. Man gør det på denne måde fordi der på dette tidspunkt er dannet friske og nye rødder som hvis de ødelægges ikke vil kunne tilfører næring til næste års vækst. På billedet kan man se en af de nye rødder.

IF

Herunder er de afbrækede skæl. Dem til venstre er skæl man kan bruge til at opformere på. De som ligger til højre er ikke egnet. De vil formentlig gå til i processen med fugtigt savsmuld i en plastikpose (de vil rådne).

IF

Her kunne også være billeder af haven, men det ville være en gentagelse af dem fra oktober.